ניהול

מספר יח"ד:

19 יח"ד+ מרתפים ומתקן חניה אוט' 

כתובת:

החשמל 17, ת"א

שימושים:

מגורים

שימור מבנה ותוספת 2 קומות+ אגף אחורי חדש (אדר' מעוז פרייס).

 

סטטוס:

נמסר

נחמני 36 , תל אביב 6610707

 Hashuk 7, Tel Aviv 6610707

Tel:  036969201

        Mail:office@mushlin.co.il         

  • Our Facebook
  • follow us

כל הזכויות שמורות למשרד MASA- מושלין סימון אדריכלות וניהול