11.jpg

תמ"א 38 הנחיות עיריית ת"א

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה הן בהליך חיזוק ותוספת והן בהריסה בניה. כל עירייה מפרסמת מדיניות שונה לתכנית התמ"א בהתאם לתכנון העירוני. לחצו על התמונה לקבלת הנחיות עיריית  תל אביב לתוכנית התמ"א 38.

סיור בבניין לאחר מסירתו

22.JPG

הנחיות עיצוב מבנים לאזור ההכרזה

בשנת 2003 קבע אונסק"ו כי אזור העיר הלבנה של ת"א הוא אתר מורשת בינלאומית, עיריית תל אביב מכירה בחשיבותה תוך שמירה על הנחיות עיצוביות קפדניות לאזור זה.

Vases

Make this your own.

Add the content you want.

33.JPG

איזה רובע הבנין?

העיר תל אביב-יפו מחולקת ל-9 רבעים מנהליים, לפי מספרים מצפון לדרום. לכל רובע ישנה תכנית שונה לחישוב הזכויות על פי מאפייני הרובע.

Wallpaper

Make this your own.

Add the content you want.

נחמני 36 , תל אביב 6610707

 Hashuk 7, Tel Aviv 6610707

Tel:  036969201

        Mail:office@mushlin.co.il         

  • Our Facebook
  • follow us

כל הזכויות שמורות למשרד MASA- מושלין סימון אדריכלות וניהול